SSVN: Contributie


<p>Senioren per jaar: 65 euro</p>

<p>Junioren per jaar: 39 euro</p>

<p>Bij inschrijving wordt de contributie over het lopende kalenderjaar naar rato berekend. Opzegging voor het volgende jaar dient te geschieden voor 1 december anders blijft de contributie voor het volgende jaar volledig verschuldigd.</p>