SSVN: Lid worden


U kunt zich aanmelden als lid van de Schaats en Skeeler Vereniging Nijkerk door onderstaand formulier te downloaden. Hierna kunt u het in Word openen en uitprinten. Vervolgens moet u het invullen, ondertekenen en opsturen naar het vermelde adres. Na ontvangst van uw getekende inschrijving en getekende incassomachtiging ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. Uw contributie wordt enige tijd later door ons met behulp van uw machtiging geincasseerd.

U wordt lid voor minimaal 1 jaar, overeenkomend met het kalenderjaar waarin U zich opgeeft. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap steeds automatisch met één jaar verlengd. Onze leden worden automatisch ook lid van de KNSB. Opzegging voor het volgende kalenderjaar dient voor 1 december te geschieden zodat de SSVN U ook tijdig kan afmelden bij de KNSB.

Download hier het aanmeldingsformulier in word (03-2016)
Download hier het aanmeldingsformulier in PDF (03-2016)