SSVN: Lid worden


U kunt zich aanmelden als lid van de Schaats en Skeeler Vereniging Nijkerk door onderstaand formulier te downloaden. Hierna kunt u het in Word openen en uitprinten. Vervolgens moet u het invullen, ondertekenen en opsturen naar het vermelde adres. Na ontvangst van uw getekende inschrijving en getekende incassomachtiging ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. Uw contributie wordt enige tijd later door ons met behulp van uw machtiging geincasseerd.

U wordt lid voor minimaal 1 jaar, overeenkomend met het kalenderjaar waarin U zich opgeeft. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap steeds automatisch met één jaar verlengd. Onze leden worden automatisch ook lid van de KNSB. Opzegging voor het volgende kalenderjaar dient voor 15 augustus te geschieden zodat de SSVN U ook tijdig (voor 1 september) kan afmelden bij de KNSB.

Download hier het aanmeldingsformulier in word (03-2016)
Download hier het aanmeldingsformulier in PDF (03-2016)