SSVN: Vertrouwenscontactpersoon


Schaats- en skeeler vereniging Nijkerk onderschrijft de gedragscode voor begeleiders van leden van de club zoals die door de KNSB is vastgesteld . Die code geeft aan dat je als trainer, coach of begeleider van andere activiteiten van de club verantwoordelijk bent voor het welbevinden van de sporters die je begeleidt. Dit geldt op zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal gebied. Hoewel iedereen binnen de club die begeleiding op vrijwillige basis op zich neemt, geldt wel dat we die begeleiding en de relatie met de sporters professioneel benaderen. De trainingen en wedstrijden zijn gericht op de prestatie, maar ook op het plezier in de sport. Als begeleider schep je de voorwaarden en het klimaat waarin iedere sporter zich individueel veilig en prettig kan voelen en de trainingsgroepen ook in sociaal opzicht soepel draaien. De gedragscode beschrijft de grenzen waarbinnen je als begeleider mag en moet handelen. Schaats- en skeeler vereniging Nijkerk zorgt dat alle begeleiders op de hoogte zijn van de gedragscode en deze ook onderschrijven.

Wanneer iemand binnen de vereniging of een ouder/verzorger twijfel heeft over de begeleiding en de grenzen van de gedragscode wellicht overschreden worden, dan kan dat altijd kenbaar gemaakt worden aan de betrokken begeleiders. In voorkomende gevallen kan contact opgenomen worden met het bestuur van de vereniging of met de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging.

De huidige vertrouwenspersoon is Everlien de Graaf,

mobiel:   06-5439 4889

mail:       e.graaf24@upcmail.nl